ALVAREZ, M. D.; HATIPOĞLU, B.; İNELMEN, K.; ÜNALAN, D. Una visión global de la industria hotelera en Estambul. PASOS Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 85–90, 2012. DOI: 10.25145/j.pasos.2012.10.030. Disponível em: https://ojsull.webs.ull.es/index.php/Revista/article/view/2197. Acesso em: 28 feb. 2024.