Carballo Meiriño, R., Fraiz Brea, J. A., Araújo Vila, N., & López, E. R. (2016). Segmentación del mercado de un destino turístico de interior. El caso de A Ribeira Sacra (Ourense). PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 14(2). https://doi.org/10.25145/j.pasos.2016.14.024